Jullov

Torsdag den 20 December – Fredag den 4 Januari

Vårterminen startar från och med söndag den 27 Januari