Svärtinge

Barndans 4-6 år

Dansmix 7-9 år

Plats: Svärtinge Fritidsgård

Som läget är nu med pandemin vet vi inte om vi kommer starta våra dansklasser i Svärtinge VT-21.  Vi vet mer efter den 25/1-21

Anmälan sker till anna@norrkopingsdanscenter.se