Svärtinge

Barndans 4-6 år

Dansmix 7-9 år

Plats: Svärtinge Fritidsgård

Som läget är nu med pandemin kommer  vi inte starta våra dansklasser i Svärtinge VT-21.  

Anmälan sker till anna@norrkopingsdanscenter.se