Uppvisningsgrupper

Perfekt för de som vill det lilla extra! Dessa grupper är med på uppvisningar som NDC har runt om i Norrköping. Om du älskar att stå på scen är det DIG vi söker.  Alla deltagare tas ut via audition vid första lektionstillfället, detta för att vi ska få ihop en så bra grupp som möjligt. Vi tittar inte bara på kvalitet i dans och rytmik utan också i engagemang, samarbetsvilja och vänlighet.
Vi har två grupper:
Lilla uppvisningsgruppen (ålder 12-15 år) kommer att dansa med Josefine Söndagar 17-18. Dansstilar som berörs denna termin blir: showjazz, lyrisk, dancehall och fem.vibe
Stora uppvisningsgruppen (ålder 16+) kommer att dansa med Anna på Tisdagar 20-21. Dansstilar som berörs under denna termin blir: Lyriskjazz, Show/Feminine Vibe
Söndag 17.00 12-15 år          Tisdag 20.00  16 år+

Danslärare Josefine & Anna

Anmälan görs på anna@norrkopingsdanscenter.se eller 011 18 27 25