Ångerrätt & Villkor

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrättenligt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59). Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till oss på dansskolan inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. OBS! Kontrollera även din skräppost, ibland kan bekräftelsen hamna där. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Ett meddelande om att du önskar utnyttja din ångerrätt skall skickas till anna@norrkopingsdanscenter.se fram till dagen före terminsstart.

Du kan även använda dig av det standardformulär för ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Om kursen har startat och ångerrätten fortfarande gäller, är det fortfarande möjligt att avboka. Då betalar du dock för de tillfällen som du medverkat på. Reglerna för ångerrätt gäller då anmälan har gjorts via internet eller telefon.

AVANMÄLAN

Efter att ångerrätten har förfallit gäller följande: Om du avbokar/avanmäler dig efter första lektionstillfället debiteras inget ( senast dagen efter ). Avbokar/avanmäler du dig senare debiteras hela terminsavgiften. Om du/eleven inte vill behålla sin plats ska återbud lämnas omgående, senast en dag efter första lektionstillfället. Detta för att ge möjlighet åt elever på väntelista att delta. Att utebli från kurs räknas inte som avbokning och ger inte betalningsbefrielse.

FORCE MAJEURE 

Norrköpings Danscenter är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att fullfölja en danskurs). Om dansskolan måste stänga på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhetet har du inte rätt att kräva återbetalning av kursavgiften eller kräva annan ersättning från Norrköpings Danscenter.