Information

Alla Kurser är 12 danstillfällen / 12 veckor ( exkl. lov )

Kursstart för vårterminen är från och med söndag den 31 januari 2021

Kursstarter: söndagsklasser 31/1, måndagsklasser 1/2, tisdagsklasser 2/2, onsdagsklasser 3/2 och torsdagsklasser 4/2

Vid anmälan via e-mail ange; namn, ålder, adress, mobilnummer och kurs

Kursavgiften ska betalas senast 20 dagar efter anmälan. Obetald kursavgift innebär ingen anmälan. Inför Vt-21 ska avgiften vara betald senast 20/1-21 

Skriv elevens namn och kurs på inbetalningen 

Vid delbetalning maila till faktura@norrkopingsdanscenter.se 

Betala in avgiften via BG 5927-1908 eller Swish 123 037 82 99

Frånsägning av startad kurs måste meddelas senast 1 dag efter kursstart, annars debiteras hela kursavgiften. Har du anmält dig till en danskurs och kan ej delta måste du avanmäla dig senast den 10 januari 2021, annars debiteras hela kursavgiften. Läs mer på http://norrkopingsdanscenter.se/angerratt/

Force Majeure 

Norrköpings Danscenter är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att fullfölja en danskurs). Om dansskolan måste stänga på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhetet har du inte rätt att kräva återbetalning av kursavgiften eller kräva annan ersättning från Norrköpings Danscenter. 

Sjukdom

Vid sjukdom skicka sms till 0708 79 29 49, skriv namn och danskurs så meddelar vi respektive danslärare. 

Lov

Sportlov Lördag den 20 februari – Lördag den 27 februari 

Påsklov Fredag den 2 april – Lördag den 10 april 

Terminer

Vårtermin Söndag den 31 januari  – Lördag den 8 maj 2021

Dansavslutning

Söndag den 9 maj 

Telefonnummer 

Dansskola 0708-79 29 49

E-mail

anna@norrkopingsdanscenter.se