Breaking

Breaking, även kallat B-boying, föddes i Bronx, New York under 70-talet. Dansen kännetecknas av olika moment som spin moves, footworks och freezes.

7-9 år  Måndag  17.15 ( 45 min )  Hiphop/Breaking

9 år + Torsdag 18.00 ( 60 min )  Nyb/Forts.

10 år + Torsdag 18.00 ( 60 min ) Forts/Avanc.

Danslärare Tobias och Fabbe

Anmälan skickas till  anna@norrkopingsdanscenter.se