Hiphop är en sammansmältning av ett stort antal hiphoprelaterade dansstilar. Dansstilen i sig utvecklas ständigt i takt med hiphopmusikens utveckling och är väldigt personlig, vilket resulterar i att stilen kan variera mycket från lärare till lärare

7-9 år Måndag 17.15

10-13 år Söndag 13.00

13 år + Måndag 18.00

13-15 år Torsdag 17.00 forts 3

Ungdom Torsdag 19.00 forts 3

All Style Måndag 19.00 

Coachning Torsdag 16.00-17.00 & 18.00- 19.00

Vill du tävla i hiphop prata med Anna  

Danslärare Anna & Alex

Anmälan görs på anna@norrkopingsdanscenter.se eller 011 18 27 25