Hiphop

Hiphop är en sammansmältning av ett stort antal hiphoprelaterade dansstilar. Dansstilen i sig utvecklas ständigt i takt med hiphop musikens utveckling och är väldigt personlig, vilket resulterar i att stilen kan variera mycket från lärare till lärare

7-9 år Måndag 17.30   ( 45 min )

10-13 år Söndag 16.00 ( 60 min )

Ungdom Söndag 17.00 ( 60 min ) 14 år + 

Vuxen Torsdag 19.30 forts/avanc ( 60 min )

Danslärare Anna och Fabbe

Anmälan skickas till  anna@norrkopingsdanscenter.se